Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek kernmonitor zorgregistratie gehandicaptensector

Korte omschrijving

Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of er:

  • Objectief sprake is van een verschuiving in de cliŽntenpopulatie.
  • Door de jaren heen veranderingen zijn in de indicatiestelling voor cliŽnten met gelijke kenmerken.
  • Regionale verschillen zijn in indicatiestelling.

Opdrachtgevers

Het College voor Zorgverzekeringen.

Looptijd

September 2003 - Mei 2004.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Beleidsonderzoek.

Verloop van het project

Sinds 1996 worden er in de verstandelijk gehandicaptensector, indicaties, zorgrealisaties en wachtlijsten geregistreerd in het zorgregistratiesysteem (ZRS). Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is sinds 1 juli 1999 landelijk houder van dit systeem. In opdracht van de landelijk houder voert Prismant het landelijk beheer over het systeem. Daarnaast maakt Prismant een jaarlijks overzicht van geÔndiceerde producten, realisaties en aantal wachtenden in deze sector.

De kernmonitor ZRS 1996 - 2003 is in april 2003 door het CVZ uitgebracht. Dit rapport beschrijft de landelijke stand van zaken en gaat voornamelijk in op de knelpunten en kerngegevens van de categorie 'urgent.

Het CVZ heeft geconstateerd dat het aantal indicaties binnen de verstandelijk gehandicaptensector de laatste jaren sterk is gestegen. In 2002 was de stijging meer dan 50%, terwijl dat op grond van de voorgaande jaren niet direct te verwachten was. wachtenden'.

Het CVZ bereidt in 2004 een tweede, meer gedetailleerde kernmonitor voor. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan mogelijke factoren die de toename van het aantal indicaties bepalen.

Resultaat

Het onderzoek heeft ten aanzien van de gestelde vragen duidelijke uitkomsten opgeleverd. Daarnaast zijn er aanbevelingen opgesteld voor het beheer van registratiesystemen in de zorg.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Onderzoeksrapport kwam in de zomer 2004 uit. Voor informatie over publicatie bel 020-7978555.

hallo