Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek toekomst Beddenhuis

Korte omschrijving

Onderzoek naar de mogelijkheden van het regionaliseren van de functie van het Beddenhuis. Het Beddenhuis is een stedelijke voorziening voor kortdurende opname van maximaal vier nachten, voor cliŽnten in de geestelijke gezondheidszorg.

Opdrachtgevers

Bestuurlijk Overleg Amsterdam van de drie GGZ instellingen: AMC De Meren, GGZ Buitenamstel en Mentrum.

Looptijd

December 2003 - Juli 2004.

Aard werkzaamheden

Organisatieonderzoek.

Verloop van het project

Door middel van interviews hebben we in kaart gebracht wat de huidige functie van het Beddenhuis is. Ook bekeken we welke verandering daarin in het afgelopen jaar is gekomen door het oprichten van een stedelijke crisisdienst buiten kantooruren. Daarna vonden interviews met de ambulante dienstverlening in de regio plaats, om te kijken of en, zo ja, op welke wijze de functie van het Beddenhuis in de regio ingebed kon worden. Ook met de cliŽntenraden en ondernemingsraden hielden we interviews om hun standpunten en ervaringen te inventariseren. Op grond van de interviews brachten we een conceptrapportage aan het Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BOA) uit. Dit concept bespraken we vervolgens met de gezamenlijke cliŽntenraden en ondernemingsraden. Op grond hiervan kwam het definitieve rapport tot stand.

Resultaat

Adviesrapport over de toekomst van het Beddenhuis.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo