Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Begeleiding beleidsprofessionals en sectormanagers van Mentrum

Korte omschrijving

In vier gespreksrondes zijn kansen en belemmeringen in de samenwerking tussen de eindverantwoordelijke sectormanagers en hun beleidsinhoudelijke adviseurs op het terrein van de inhoud van zorg aan de orde geweest.

Opdrachtgevers

Beleidsprofessionals en sectormanagers.

Looptijd

September 2002 - Mei 2003.

Aard werkzaamheden

Gespreksleiding en coaching.

Verloop van het project

De sectormanagers en de beleidsprofessionals hebben van de Raad van Bestuur van Mentrum de opdracht gekregen samen de doorstroom van cliŽnten binnen de instelling vorm te geven. In de eerste bijeenkomst kwam een gebrek aan samenwerking tussen beleidsprofessionals en sectormanagers op tafel. In de drie daarop volgende bijeenkomsten zijn aan de hand van concrete voorbeelden de wederzijdse verwachtingen geŽxpliciteerd en zijn de obstakels voor een betere samenwerking besproken en geminimaliseerd.

Resultaat

Herstel van vertrouwen. Concrete afspraken om in gezamenlijk overleg actief te gaan bouwen aan het inhoudelijk beleid.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo