Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Evaluatie platform SCJF

Korte omschrijving

Onafhankelijke evaluatie van het platform Samenwerkende CliŽntenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht (platform SCJF). Onderzoek naar de vraag of het platform SCJF er in is geslaagd adequaat invulling te geven aan de functies en activiteiten waarvoor het vanaf 1 januari 2001 subsidie ontvangt:

 • Individuele dienstverlening aan cliŽnten.
 • Algemene dienstverlening aan cliŽnten.
 • Collectieve belangenbehartiging.
 • Kwaliteit van jeugdzorg.
 • Professionalisering van de eigen organisatie.
 • Samenwerking met provinciale cliŽntenplatforms.

Opdrachtgevers

Ministerie van Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Looptijd

April 2003 - Mei 2003.

Aard werkzaamheden

Beleidsonderzoek.

Verloop van het project

De evaluatie bestond uit een drietal onderdelen:

 • Formuleren van een toetsingskader en opstellen van een itemlijst.
 • Verzamelen van informatie.

Met behulp van drie methoden hebben wij de voor de evaluatie noodzakelijke informatie verkregen:

 • Raadplegen van schriftelijke bronnen.
 • Face-to-face interviews met direct betrokkenen.
  • Telefonische interviews met relevante derden.
  • Opstellen rapportage.

Resultaat

Evaluatierapport.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

'Drie stappen vooruit. Twee stappen terug! Evaluatie platform SCJF', mei 2003. Via post@wedman.nl.

hallo