Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek familievertrouwenspersonen

Het Ministerie van VWS heeft aan Henk Wedman gevraagd een onderzoek te doen naar de toekomstige organisatie van familievertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg. Het onderzoek is een vervolg op het eerder door Zorg Consult gedane onderzoek naar de positie en mogelijke organisatiewijze van de familievertrouwenspersonen.

In het onderzoek moest helder worden:
  • Welke rechtsvorm een landelijke organisatie van familievertrouwenspersonen moet krijgen.
  • Hoe de landelijke en regionaal gespreide organisatie er uit moet zien.
  • Hoeveel menskracht er nodig is om de functie landelijk in te voeren
  • Wat de kosten zijn van een draaiende organisatie.
  • Wat de kosten zijn om dit tot stand te brengen.
Het onderzoek leidde tot een beleidsadvies op deze punten. Daarnaast heeft Henk Wedman een spoorboekje opgesteld met de stappen om de organisatie op te bouwen. In juni 2009 is het onderzoek met een beleidsadvies afgerond. Het beleidsadvies is in september 2009 in de vorm van een beleidsstandpunt per brief met de rapportage aan de Tweede kamer aangeboden.

Onze rapportage is via deze link te downloaden

hallo