Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek ID-banen

Korte omschrijving

Verrichten van een onderzoek om te achterhalen welke oorzaken achter vroegtijdig vertrek van ID-medewerkers schuilen. Het doen van aanbevelingen om dit vroegtijdig vertrek te voorkomen.

Opdrachtgevers

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Looptijd

Maart 1998 - December 1998.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Kwalitatief onderzoek en beleidsadvies.

Verloop van het project

  • Samen met de medewerkers van de samenwerkingspartners hebben we een onderzoeksteam opgezet.
  • Begeleiders en personeelsfunctionarissen in de gehandicaptensector hebben interviews afgegeven.
  • Na goedkeuring van de verslagen van de interviews door de respondenten is een conceptrapportage gemaakt.
  • De conceptrapportage hebben we met de opdrachtgever besproken en opnieuw voor commentaar aan de geÔnterviewden voorgelegd.
  • Ten slotte hebben we de definitieve rapportage met conclusies en aanbevelingen aan de opdrachtgever aangeboden.

Resultaat

  • Uit het onderzoek bleek dat een betere begeleiding een gedeelte van het vertrek kon tegengaan. De begeleiding moest zich vooral meer gaan richten op de positie van medewerker. De begeleider diende de ID-medewerker minder als een gehandicapte cliŽnt gaan beschouwen. Voor de verbetering van de begeleiding moest een handreiking komen. Zie ook het project Handreiking ID-banen.
  • In een aantal gevallen was sprake van onvermijdbaar vertrek. Oorzaak daarvan was dat de ID-medewerker door zijn gedrag niet in te passen was in het arbeidsproces. Een voortraject, waarin de werkloze kan proefdraaien, zou een oplossing kunnen bieden.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Locatiehulp: CliŽnt of Collega. Te bestellen bij VGN, telefoonnummer: 030 - 27 39 752. Bestelnummer 799.092.

hallo