Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Ondersteuning Landelijke Beroepsvereniging Indicatiestelling (LBI)

Korte omschrijving

Op verzoek van een initiatiefgroep van indicatiestellers uit Twente hebben we geholpen bij de opzet en vormgeving van een beroepsvereniging van indicatiestellers. Dit is uitgemond in een congres waarop de beroepsvereniging is opgericht en het bestuur van de vereniging is gevormd.

Opdrachtgevers

Initiatiefgroep van indicatiestellers.

Looptijd

November 2001 - September 2002.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Organisatieadvies en coaching.

Verloop van het project

De adviseurs woonden de vergadering van de initiatiefgroep bij en adviseerden bij de organisatie van een drietal regionale vergaderingen. Op die vergaderingen is geÔnventariseerd welke behoeftes er bij de indicatiestellers in Nederland leefden en op welke wijze een beroepsvereniging daarvoor ingericht moest worden. Vervolgens heeft de initiatiefgroep zich verbreed tot een landelijke initiatiefgroep. De leden van de oude groep vormden daarbinnen de voorbereidingsgroep.

In juni 2002 is een oprichtingscongres georganiseerd. Op dit congres hebben zich een groot aantal leden aangemeld en is een bestuur gekozen, waarmee de initiatiefgroep haar werkzaamheden kon beŽindigen. Vervolgens hebben de adviseurs zich nog bezig gehouden met het op pad helpen van het bestuur. Hiervoor zijn een aantal werkdagen en bestuursvergaderingen benut.

De nadruk van de adviseurs lag op procesbegeleiding en organisatieadvies terwijl ItV Consult zich hiernaast ook nog met de praktische organisatie van de beroepsvereniging en het congres heeft bezig gehouden.

Resultaat

Een beroepsvereniging in de indicatiestelling met ruim 300 leden (LBI).

Informatie

Henk Wedman

Het LBI is na het tot stand komen van het CIZ opgeheven.

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo