Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek naar integratie van indicatietrajecten

Korte omschrijving

Onderzoek naar de wijze van daadwerkelijke uitvoering van de indicatiestelling van kinderen met een handicap binnen de AWBZ en bij de TOG. Het onderzoek had betrekking op inhoudelijke, procedurele en organisatorische aspecten. Vervolgens hebben wij de wijze van uitvoering ten aanzien van deze aspecten vergeleken. Ten slotte zijn op basis van deze vergelijking eindconclusies getrokken en randvoorwaarden benoemd.

Opdrachtgevers

Landelijke Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg (LCIG).

Looptijd

Maart 2002 - November 2002.

Aard werkzaamheden

Organisatieonderzoek en organisatieadvies , beleidsonderzoek en beleidsadvies.

Verloop van het project

De indicatiestelling voor de TOG door de SVB werd uitbesteed aan het reÔntegratiebedrijf Argonaut. De indicatiestelling voor de AWBZ wed door het Landelijke Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg (LCIG) uitgevoerd.
Eerst hebben wij schriftelijk achtergrondmateriaal bestudeerd. Op grond hiervan zijn gesprekken gevoerd over de uitvoering van de beide indicatiestellingprocedures met uitvoeringsfunctionarissen van de SVB, Argonaut en het LCIG. Daarna analyseerden en vergeleken we 25 casussen van geÔndiceerde cliŽnten. Dit waren cliŽnten met zowel een positieve als een negatieve indicatie, alsook een aantal cliŽnten dat in beroep is gegaan tegen de afwijzing.

Resultaat

Een rapportage met de conclusie dat de indicatiestelling voor de TOG-regeling is goed uit te voeren is door het LCIG. Het LCIG indiceert binnen de AWBZ dezelfde groep kinderen met een handicap als Argonaut en beschikt over voldoende deskundigheid om te kunnen bepalen of een kind in aanmerking komt voor de TOG. Wel dient het LCIG op een aantal inhoudelijke en organisatorische punten de indicatieprocedure aan te passen.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo