Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek naar de positie van gedragswetenschappers bij Visio

Korte omschrijving

Visio is een grote landelijk werkende organisatie voor visueel gehandicapten. Omdat de doelgroep van Visio steeds meer mensen met een visuele en gedragsproblematiek is gaan bevatten, is gedragswetenschappelijk onderzoek daarbinnen essentieel. Op verzoek van Visio hebben wij verkend waarom het niet mogelijk was om in kaart te krijgen wat dat gedragswetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk inhield. Tevens is aangegeven op welke wijze en onder welke voorwaarden dat inzicht wel te krijgen was.

Opdrachtgever

Raad van bestuur Visio.

Looptijd

Oktober 2004-juni 2005

Aard werkzaamheden

Organisatie- en beleidsonderzoek en organisatie- en beleidsadvies.

Verloop van het project

Er zijn gesprekken gevoerd met 19 respondenten. Zowel gedragswetenschappers als medewerkers die te maken hadden met de gedragswetenschappers zijn geïnterviewd. Daarbij zijn alle lagen, alle vestigingen en alle disciplines en werksoorten van Visio vertegenwoordigd geweest. Hierdoor is een goede doorsnee van de populatie van Visio bereikt. Op grond hiervan is een rapportage gemaakt en aan de begeleidingscommissie van Visio uitgebracht. Bij deze rapportage is in een drietal gesprekken uitvoerig stil gestaan om tot een uitgewogen presentatie van de resultaten te komen. Hoofd en bijzaken dienden gescheiden te worden om een zo effectief mogelijk resultaat te bereiken. Het uiteindelijke resultaat is aan de directie en de Raad van Bestuur gepresenteerd. Daar was zeer veel herkenning van het geboden beeld en de oplossingsrichting. Na deze presentatie is het rapport afgerond.

Resultaat

Rapportage waarin herkenbaar werd dat gewerkt moest gaan worden aan een evenwicht in beheersingstendensen en ontwikkeling van inhoudelijk beleid binnen Visio voordat aan verheldering van de positie en werkwijze van gedragswetenschappers begonnen kon worden.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie.

hallo