Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Het organiseren van een cultuurdebat bij MEE

Korte omschrijving

De MEE-organisaties wilden als laagdrempelige, betrouwbare en onafhankelijke cliŽntondersteuner naast mensen met een handicap staan. Dat betekent dat medewerkers een attitudeomslag moeten maken van "zorgen voor cliŽnten" naar "zorgen dat cliŽnten een passend en kwalitatief goed antwoord op hun vragen krijgen". Wij ondersteunden de managers om binnen hun MEE-organisatie samen met de medewerkers deze omslag vorm te geven door de dialoog met elkaar aan te gaan.

Opdrachtgevers

MEE Nederland.

Looptijd

Januari 2004 - December 2004.

Samenwerkingspartners

Karin van der Burgt, vanderburgt, advies en samenwerking

Aard werkzaamheden

Organisatieadvies en coaching.

Verloop van het project

  • Het opzetten van een plan van aanpak, waarin zowel top-down als bottum-up, aandacht besteed wordt aan het creŽren van draagvlak voor de te maken cultuuromslag.
  • Het in kaart brengen van de verschillende uitgangssituaties door intakegesprekken te voeren met managers en stafmedewerkers van alle MEE-organisaties.
  • Het ontwikkelen van een toolkit 'verander MEE', waarin managers oefeningen en methodieken aangereikt krijgen om de dialoog met hun medewerkers vorm te geven.
  • Het ontwikkelen van een train-de-trainer traject voor managers die ondersteund willen worden in het vormgeven van de dialoog binnen hun teams en het gebruik van de toolkit.
  • Het ondersteunen van managers in een intervisietraject.

Resultaat

  • Toolkit: verander MEE.
  • Train-de-trainer traject.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo