Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Oprichting stedelijke crisisorganisatie GGZ Amsterdam

Korte omschrijving

Het tot stand brengen van ťťn crisisorganisatie in de nacht voor de stad Amsterdam.

Opdrachtgevers

Raad van Bestuur Mentrum.

Looptijd

Oktober 2002 - Juni 2003.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Projectmanagement en organisatieadvies.

Verloop van het project

Onder leiding van een interne projectleider is toegewerkt naar een stedelijke crisisorganisatie in de nacht per 1 oktober 2003 voor de gehele stad Amsterdam. Ten behoeve daarvan wordt een crisisopvangruimte gebouwd op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis. Tijdens het traject is regelmatig advies gevraagd aan de Ondernemingsraad en de CliŽntenraden van de drie GGZ-instellingen in Amsterdam.

De werkzaamheden bestonden uit twee onderdelen. Eerst is in overleg met de vele betrokken organisaties, zoals de politie, de GG en GD, het zorgkantoor en de Gemeente Amsterdam een plan van aanpak voor het opzetten van de crisisorganisatie geschreven. Omdat de cliŽntenraden negatief over het plan van aanpak geadviseerd hebben, is vervolgens een advies uitgebracht over hoe op stedelijk niveau de communicatie en informatie met de drie betrokken cliŽntenraden verbeterd kan worden.

Resultaat

Op 18 december 2002 is het "plan van aanpak voor de totstandkoming van de stedelijke crisisorganisatie" aan de Raad van Bestuur van Mentrum aangeboden.
In mei 2003 is het advies over de verbetering van de omgang met de cliŽntenraden aan de Raad van Bestuur van Mentrum aangeboden.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo