Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

CliŽntenbelang Amsterdam

Henk Wedman heeft in januari 2010 zijn interim directeurschap bij CliŽntenbelang Amsterdam afgerond. CliŽntenbelang Amsterdam is ontstaan uit een fusie van de Cosbo (samenwerkende ouderenbonden), de SGOA (lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken), het APCP en de VGBC.
De juridische fusie is na een jarenlang fusieproces per 23 juni 2009 voltrokken.

In een half jaar heeft Henk Wedman er voor gezorgd dat:

  • Het geÔntegreerde werkplan 2010 er kwam en aanvaard is door de subsidiegevers, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
  • In dat werkplan de met de fusie beloofde accentverschuiving naar meer aandacht voor de individuele belangenbehartiging en meer aandacht voor innovatie en onderzoek is verwerkt.
  • Het nieuwe organisatieplan en uitvoeringsplan voor de reorganisatie tot stand kwam en de instemming kreeg van de voorlopige ondernemingsraad.
  • De plaatsing van het personeel in de vernieuwde organisatie per 1 januari 2010 is gelukt.
  • De administratieve organisatie is beschreven in een handboek AO.
  • De financiŽle administratie een kwaliteitsslag heeft gemaakt.
  • Er een investeringsplan ligt voor de hoogst noodzakelijke aanpassing van ICT-voorzieningen.
  • De voorwaarden zijn geschapen om in de nabije toekomst in programma's te gaan werken.
hallo