Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Implementatie werkend leren trajecten binnen de branches Welzijn en Jeugdzorg

Korte omschrijving

Doelstelling van het project Bouwen aan Werken Leren was een impuls te geven aan de ontwikkeling van 'Werkend leren trajecten" in de branches Jeugdzorg en Welzijn. Sociale Partners wilden met behulp van dit project dat Werkend Leren een geaccepteerde en veel gebruikte manier van opleiden wordt.

Opdrachtgever

Sectorfonds zorg en welzijn.

Samenwerkingspartner

Looptijd

December 2002 - December 2004.

Aard werkzaamheden

Onderzoek, ontwikkeling, advies en projectmanagement.

Verloop van het project

Tijdens een vooronderzoek stelden wij een checklist op voor instellingen. Op basis van deze checklist konden instellingen bepalen aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn, wil een werkend leren traject tot een succes worden.

Instellingen en sociale partners werden nauw betrokken bij het opstellen van deze checklist. Instellingen konden in een werkveldbijeenkomst reageren en hun ondersteuningsbehoefte kenbaar maken.

Op basis van het vooronderzoek voerden wij het volgende plan van aanpak uit:

 • Het meten van de beginsituatie van werkend leren in welzijn en jeugdhulpverlening.
 • Het ontwikkelen van instrumenten die organisaties behulpzaam zijn bij het invoeren van werkend leren.
 • Het begeleiden van organisaties en regionale samenwerkingsverbanden.
 • Het informeren van organisaties door themagerichte nieuwsbrieven en een website.
 • Het opzetten van trainingsbijeenkomsten voor leden van de OR of de werknemersvertegenwoordiging.

Resultaat

 • Een checklist voor instellingen binnen de sectoren Welzijn en Jeugdhulpverlening, waarmee zij de aanwezigheid en/of afwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden in beeld kunnen brengen.
 • Ontwikkeld instrumentarium dat behulpzaam is bij de invoering van werkend leren, zoals de Leidraad werving, selectie en aannemen van leerling-werknemers, de brochure Structuur in begeleiden en beoordelen van leerling-werknemers.
 • Een leer- en ondersteuningstraject voor organisaties die werkend leren (willen) invoeren.
 • Een training voor leden van de OR om werkend leren op de agenda bij de bestuurders te krijgen.
 • Een informatiebrochure over kansen en mogelijkheden die werkend leren biedt, Werkend leren in uitvoering!
 • Een overzicht van mogelijke vormen van ondersteuning die instellingen, op basis van eigen behoefte, kunnen inzetten bij de invoering van werkend leren trajecten.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Werkend leren in uitvoering, en Werving, selectie en aannemen van leerling-werknemers. Op te vragen bij www.fcbwjk.nl (sectorfonds welzijn, kinderopvang en jeugdhulpverlening).

hallo