Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Het oplossen van een bestuurscrisis in de GGZ

Korte omschrijving

De Raad van Toezicht heeft onze medewerking en deskundigheid gevraagd voor het oplossen van een langdurige conflictueuze situatie in de organisatie. Ook was er sprake van achterstand in de beleidsontwikkeling en een niet goed functionerend management. De positie in de regio, met name op het bestuurlijk niveau, was verzwakt geraakt.

Opdrachtgever

Raad van Toezicht Riagg Amersfoort en omstreken.

Looptijd

November 2005-maart 2007.

Aard werkzaamheden

Crisisoplossing, Organisatieadvies en onderzoek en interim-management.

Verloop van het project

Op verzoek van de Raad van Toezicht van het Riagg Amersfoort en omstreken hebben we een bijeenkomst van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht enerzijds en de ondernemingsraad van het Riagg anderzijds voorbereid en voorgezeten. Zij hadden het vertrouwen in elkaar opgezegd.

In deze bijeenkomst is een oplossing voor de ontstane bestuurscrisis gevonden. De Raad van Toezicht zegde toe collectief haar zetels ter beschikking te stellen, Wedman Advies leverde een interim-bestuurder voor de Raad van Bestuur, er kwam een diepgaand organisatieonderzoek naar de oorzaak van en de te nemen maatregelen van de ontstane bestuurscrisis. Wedman Advies nam het onderzoek op zich. De Ondernemingsraad schortte al haar aanhangig gemaakte beroeps- en bezwaarprocedures op.

Op grond van het uitgebrachte onderzoek zijn personele, inhoudelijke en organisatorische aanbevelingen gegeven en door de interim bestuurder uitgevoerd.

Resultaat

Het Riagg heeft zijn positie in de regio hervonden en kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Informatie

Henk Wedman

Samenwerkingspartner

Thijssen Interim Management & Advies.

Publicaties

Er is geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo