Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Vraaggestuurde professionaliteit

Korte omschrijving

Visio/Huis te Echten wilde het concept vraagsturing concreet handen en voeten geven in nauwe samenwerking met de professionals. Eťn van de belangrijkste elementen van vraagsturing is dat je als professional meer individueel met de cliŽnten werkt. Daarbij kom je te staan voor allerlei vraagstukken en dilemma's die je als professional ter plekke moet oplossen.

In dit project stonden we met deze professionals stil bij de vragen: welke dilemma's kom je tegen in het dagelijks werk, op grond van welke theorie of eigen waarden en normen ga je hiermee om?

Het begeleiden van de professionals in het omgaan met hun dilemma's doet een ander beroep op het management. Met hen stonden we stil bij vragen als: welke dilemma's kom jij tegen als manager in het ondersteunen van de professionals? Hoe ga jij hiermee om?

Opdrachtgevers

Visio - Huis te Echten.

Looptijd

Oktober 2003 - December 2004.

Aard werkzaamheden

Advies en coaching.

Verloop van het project

  • Met de managers in kaart brengen hoe zij verwachten dat de beginsituatie van de professionals is. Tegen welke dilemma's denken zij dat de professionals aanlopen? Welke dilemma's zijn inhoudelijk, welke kun je nu al organisatorisch oplossen?
  • Het organiseren van vier werkconferenties voor alle medewerkers uit het primair proces. In elke werkconferentie hebben medewerkers met elkaar en met de aanwezige managers hun dilemma's besproken. Ook is met elkaar besproken welke ondersteuning zij als professionals van de managers verwachten.
  • Het schrijven van een eindrapport met aanbevelingen over het voeren van het gesprek over vraagstukken uit het werk in het werkoverleg.
  • Het begeleiden van de afdelingsmanagers in een intervisietraject. Het leren faciliteren en ondersteunen van de medewerkers uit het primaire proces stond centraal.

Resultaat

Eindrapportage met aanbevelingen om de randvoorwaarden voor vraagsturing.
Toerusten van managers in het vormgeven van deze randvoorwaarden.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo