Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Tbs-klinieken en de AWBZ

Korte omschrijving

Onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van de Minister van Justitie bij een mogelijke overgang van de instellingen voor ter beschikking gestelden (TBS) naar het volksgezondheidskader.

Opdrachtgevers

Commissie beleidsvisie TBS van het Ministerie van Justitie en VWS.

Looptijd

Maart 2001 - April 2001.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Onderzoek en beleidsadvisering.

Verloop van het project

Het onderzoek bestond uit twee delen:

  • Een beschrijvend onderzoek naar de sturing en financiering van de AWBZ-zorg. Centrale vraag daarin was: wat zijn de huidige sturingsmechanismen en wat zijn de ontwikkelingen daarin? Met name de ontwikkelingen rondom de modernisering AWBZ - zoals beschreven in 'Zicht op Zorg' - en de discussie over het verzekeringsstelsel - zoals beschreven in 'Actieplan Zorg Verzekerd' - kwamen daarbij aan bod. Om een goede vergelijking van het AWBZ-systeem en het Justitiesysteem mogelijk te maken beschreven we ook de planning en controlecyclus van het Ministerie van Justitie.
  • Een onderzoek naar de gevolgen van de overgang van de TBS-klinieken naar het volksgezondheidskader voor de sturingsmogelijkheden van de Minister van Justitie. Welke sturingsmogelijkheden heeft het Ministerie van Justitie nodig om haar verantwoordelijkheid te kunnen dragen en hoe kan dit vorm krijgen?

Het onderzoek is begeleid door vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VWS. Een conceptrapportage is gepresenteerd in de commissie 'Beleidsvisie TBS'. Deze heeft de hoofdlijnen van het onderzoek opgenomen in haar rapport 'Veilig en wel, een beleidsvisie op de tbs'.

Resultaat

Onderzoeksrapport.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Onderzoeksrapport Tbs-klinieken in het volksgezondheidskader, afkomstig van het Ministerie van VWS.

hallo