Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Samenwerkende Ouderenbonden Noord Holland

Korte omschrijving

Henk Wedman heeft op verzoek van de samenwerkende bonden van ouderen twee studiedagen over de strategische positie van de ouderenbonden begeleid. Op de studiedagen hebben de vertegenwoordigers van de samenwerkende ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB zich beraden op de uitdagingen en kansen die er liggen voor deze op veel terreinen en in een groot aantal Noord-Hollandse dorpen en steden actieve ouderenorganisaties.

Opdrachtgever

Bestuur van de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland.

Looptijd

Najaar 2008.

Aard van de werkzaamheden

Voorzitterschap studiedagen.

Verloop van het project

In samenspraak met het bestuur en de directeur is een programma voor de eerste dag ontwikkeld. Hoofddoelstelling van de eerste dag was om de sluimerende niet uitgesproken tegenstellingen tussen de ouderenbonden op tafel te krijgen en zo de samenwerking te verbeteren. Daarnaast was de bedoeling van de eerste dag om duidelijk te krijgen dat de nieuwe generatie ouderen een andere benadering en wijze van organisatie nodig maakt. Deze twee zaken zijn op de eerste dag op een open en constructieve manier aan de orde gekomen waardoor de samenwerking weer soepel kan gaan lopen.

Op de tweede dag is op basis van een door de aanwezige leden van de ouderenbonden ingevulde kleine enquête gesproken over de waardering van de huidige en toekomstige activiteiten en wat er concreet moet gebeuren om de nieuwe generatie te binden. Daartoe is een voorstel om een task force op te richten aan het bestuur gedaan. Het bestuur zal dit voorstel in 2009 verder uitwerken. Tevens is een voorstel gedaan om de regionale organisatie te versimpelen. Ook hierover zal het bestuur zich in 2009 gaan buigen.

Resultaat

Resultaat van de studiedagen is dat de ouderenbonden samen een nieuwe start hebben gemaakt in een open communicatie over wat hen bindt en hoe zij de toekomstige samenwerking vorm willen geven. Op basis van de studiedagen zal het bestuur van de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland in 2009 voorstellen ontwikkelen om de activiteiten en de wijze van organisatie te richten op de toekomstige generatie ouderen.

Informatie

Henk Wedman

Publicatie

Geen openbare publicatie

hallo