Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Profilering Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) in Nederland

Korte omschrijving

  1. Landelijk onderzoek bij zowel de organisaties zelf als de gemeenten naar de positie en het profiel van het sociaal raadsliedenwerk in Nederland.
  2. Begeleiding presentatie resultaten onderzoek en keuze van het profiel van het SRW

Opdrachtgevers

De MOgroep, brancheorganisatie voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR), als onderdeel van de branche Welzijn functioneerde als gedelegeerd opdrachtgever.

Looptijd

Maart 2004-december 2004

Aard werkzaamheden

Beleids- en organisatieonderzoek.

Verloop van het project

Aan de hand van vragenlijsten zijn in een achttal gemeenten in Nederland respondenten gehoord. Als respondenten waren de volgende geledingen uitgekozen: een betrokken gemeenteambtenaar, de sociaal raadslieden, medewerkers van een collega-instelling waar verwijzing naar dan wel samenwerking mee was. In twee gemeentes is niet het sociaal raadsliedenwerk geïnterviewd maar medewerkers van een organisatie die wel sociaal raadsliedenwerk verrichtte, maar dat niet onder die noemer deden. Bij de samenstelling van de respondenten is rekening gehouden met de diversiteit in vormgeving van het sociaal raadslieden werk in Nederland.

Op grond van het interview is een conceptrapportage gemaakt. Deze rapportage is gepresenteerd aan een groep experts en hun commentaar is verwerkt. Vervolgens is het concept rapport besproken met een begeleidingsgroep en definitief geworden. Het rapport is vervolgens op een landelijke bijeenkomst van sociaal raadslieden gepresenteerd.

Op verzoek van het LOSR is vervolgens meegewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van een viertal regionale bijeenkomsten over de keuze voor een profiel van het SRW in Nederland. Het uitgebrachte rapport was richtsnoer en uitgangspunt voor de regionale bijeenkomsten.

Resultaat

De kansen en bedreigingen van het Sociaal Raadslieden zijn herkenbaar gemaakt, hierdoor kon verder gewerkt worden aan een scherper landelijk profiel van het sociaal raadsliedenwerk.

Informatie

Henk Wedman

Publicatie

En profil, onderzoeksrapportage over het profiel van het sociaal raadsliedenwerk in Nederland. Publicatie via post@wedman.nl verkrijgbaar.

hallo