Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek functiedifferentiatie

Korte omschrijving

Een onderzoek naar de kansen, belemmeringen en voorwaarden waaronder functiedifferentiatie in de CAO-sectoren Welzijn en Jeugdhulpverlening mogelijk is.

Opdrachtgevers

Sociale partners in de CAO sectoren Welzijn en Jeugdhulpverlening.

Looptijd

April 1998 - November 1998.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Onderzoek en beleidsadvies.

Verloop van het project

  • Na literatuuronderzoek kreeg een begeleidingscommissie van sociale partners een vragenlijst en toegespitste onderzoeksopzet voorgelegd.
  • Respondenten van werkgevers- en werknemersorganisaties van de verschillende werksoorten binnen de CAO-sectoren legden we vragenlijsten voor over de mogelijkheid en onmogelijkheid van functiedifferentiatie. Opwaartse, neerwaartse en horizontale functiedifferentiatie behoorden tot de mogelijkheden.
  • De resultaten bespraken we per werksoort in een bijeenkomst tussen werkgevers en werknemersrespondenten.
  • Daarna hebben we per werksoort besproken wat de voorwaarden zijn om functiedifferentiatie mogelijk te maken.
  • De resultaten zijn na bespreking met de begeleidingscommissie in een rapportage met aanbevelingen aan de sociale partners aangeboden.

Resultaat

  • Sociale partners bereikten overeenstemming over de mogelijkheden en onmogelijkheden en de voorwaarden waaronder functiedifferentiatie toegepast kon worden. De overeenstemming betrof alle werksoorten binnen de CAO- sectoren Welzijn en Jeugdhulpverlening.
  • Tegenstellingen die aanvankelijk bestonden verdwenen toen partijen praktisch gingen kijken naar de mogelijkheden van de verschillende vormen van functiedifferentiatie.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Werk maken met functiedifferentiatie.

hallo