Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Onderzoek naar Langverblijfafdeling van Mentrum

Korte omschrijving

Onderzoek naar het functioneren van de langverblijfafdeling van de GGZ-instelling Mentrum in Amsterdam. De langverblijfafdeling is sinds een jaar gehuisvest in Amsterdam en was voorheen bekend als Santpoort.

Opdrachtgevers

Sectormanager West van Mentrum.

Looptijd

November 2002 - Maart 2003

Aard werkzaamheden

Organisatieonderzoek en organisatieadvisering.

Verloop van het project

Gestart is met een kennismakingsgesprek met de sectormanager en het bespreken van de organisatie en inhoud van het onderzoek. Voor het houden van het onderzoek hebben wij een itemlijst met bijbehorende vragen gemaakt. De items en vragen zijn gedifferentieerd naar groepen van te interviewen personen.

  • Uitvoerende medewerkers.
  • Leidinggevende op de afdeling.
  • Staf.
  • Sectormanagement.

Op basis van de vragenlijsten hebben wij negen halfopen interviews gehouden. De concluderende verslagen van de interviews zijn voor commentaar voorgelegd aan de geïnterviewden. Op basis van de interviews is een rapportage met aanbevelingen uitgebracht aan de sectormanager. Daarna zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de medewerkers van de langverblijfafdeling. Het sectormanager heeft op die bijeenkomst de genomen maatregelen, mede naar aanleiding van het onderzoeksresultaat toegelicht.

Resultaat

Een rapportage waardoor de langverblijfafdeling van Mentrum weer toekomstgericht aan de slag kan gaan.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo