Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Interim-management LCIG regio Noord-Brabant

Korte omschrijving

Het Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptensector (LCIG), dat per 1 mei 2004 een werkorganisatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) werd, kende een aantal regionale teams, waaronder Noord-Brabant. Per 1 januari 2004 vervulden wij daar op interim-basis de functie van regiomanager.

De regiomanager ad interim had als opdracht om het operationeel functioneren van het LCIG-team in Noord-Brabant te optimaliseren en te waarborgen. Verder moest hij de integratie van het LCIG en de RIO's in de AWBZ-brede indicatieorganisatie (CIZ) per 1 januari 2005 voorbereiden.

Opdrachtgevers

CIZ
LCIG

Looptijd

Januari 2004 - Augustus 2004.

Aard werkzaamheden

Interim management.

Verloop van het project

Het LCIG-team in Noord-Brabant was met 37 personen (28,5 fte) werkzaam op vier locaties. De interim-manager heeft leiding gegeven aan deze medewerkers, het LCIG in externe overleggen vertegenwoordigd en deel genomen aan strategiebepaling en beleidsvorming op landelijk niveau binnen het CIZ-LCIG.

Bij aanvang in januari 2004 heeft de aandacht zich gericht op het intern functioneren van de organisatie en de voorgenomen integratie met de Regionale Indicatieorganen (RIO's) per 1 maart 2004. Nadat deze integratie op die datum niet doorging is de focus verschoven naar het optimaliseren van de operationele werkorganisatie tot 1 januari 2005. Er is een aantal acties ondernomen om de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit van de indicatiestelling in Noord-Brabant te vergroten. Met de RIO's is een traject van inhoudelijke samenwerking ingezet. Vanaf mei 2004 kwamen de interne en externe initiatieven in het teken van de -vorming van het CIZ.

Resultaat

Doorgaan van de indicatiestelling in een rumoerige overgangssituatie.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo