Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

LCIG-vorming

Korte omschrijving

Dit project bestond uit drie onderdelen:

 1. Een voorverkenning uitvoeren en een beleidsadvies opstellen voor:
  • de integratie en professionalisering van de indicatie in de gehandicaptensector.
  • de aansluiting van de indicatiestelling tussen de gehandicaptensector en de sector verpleging en verzorging.
 2. Een plan van aanpak maken en de uitvoering van het plan voorbereiden. Doel van het plan: de integratie van de indicatiestelling in de gehandicaptensector.
 3. Het plan uitvoeren, met als doel: de oprichting van het LCIG.
 4. Tijdens het verloop van het hele traject was Wedman en partners co÷rdinator, aanstuurder en eerste aanspreekpunt voor deo pdrachtgevers en landelijke en regionale partijen.

  Opdrachtgevers

  Ministerie van VWS tot september 1999.
  Bestuur LCIG na september 1999.

  Looptijd

  Juni 1998 - September 2001.

  Samenwerkingspartners

  Aard werkzaamheden

  Onderzoek, beleidsadvies, organisatieadvies, projectmanagement en interim management.

  Verloop van het project

  Voorverkenning en beleidsadvies
  In 1998 zijn een aantal pilots gehouden om te verkennen welke problemen er te verwachten waren bij:

  • De integratie van de indicatiestelling binnen de gehandicaptensector.
  • De aansluiting met de indicatiestelling in de sector verpleging en verzorging.

  Aan de hand van de resultaten van de pilots hebben we een werkdocument gemaakt over deze problematiek. Na bespreking van dit werkdocument in het sectoroverleg indicatiestelling gehandicaptenzorg is advies uitgebracht aan het ministerie. Landelijke partijen binnen dit sectoroverleg kwamen met het ministerie van VWS tot overeenstemming over het oprichten van een landelijk centrum indicatiestelling binnen de gehandicaptensector. Dit centrum bundelt en professionaliseert de indicatiestelling en zal van daaruit op termijn de samenvoeging met de indicatiestelling in de sector verpleging en verzorging mogelijk maken.

  Plan van Aanpak
  Op verzoek van het ministerie en onder begeleiding van het sectoroverleg hebben we een plan van aanpak gemaakt voor de oprichting van regionale teams en een centraal bureau. Dit plan van aanpak is ruim 100 keer gecommuniceerd in een ronde langs alle indicatiecommissies en via voorlichtingsbijeenkomsten in de regio met vragers en aanbieders in de gehandicaptensector. Naar aanleiding van de reacties hebben we het plan van aanpak in juni 1999 definitief vastgesteld.

  Oprichting LCIG
  In september 1999 is het LCIG opgericht. Van september tot november 1999 zijn in de negen LCIG regio's projectleiders gestart voor het oprichten van regionale teams. Elke regio kende een begeleidingsgroep of stuurgroep van bestuurlijk bij de indicatiestelling betrokkenen. Op grond van het landelijk vastgestelde protocol is de inhoudelijke werkwijze vastgesteld. Daarna volgde de relatie met de zorgtoewijzing en de organisatie en financiering van de regionale teams.
  In januari 2000 is het werkprogramma en voortgangsnotitie voor het LCIG geschreven. De eerste werknemers van het landelijk bureau traden aan. De rol van kwartiermaker veranderde in directeur ad interim. In september 2000 was het grootste deel van de regio's klaar met de planvorming. Na drie maanden vertraging waarin de financiering geregeld werd, kon eind november begonnen worden aan de daadwerkelijke inrichting van de organisatie. Per 1 april 2001 startte het LCIG in acht van de negen regio's. De laatste regio, Limburg, ging van start in september 2001.

  Resultaat

  • Negen regionale teams waarin de indicatiestelling voor de gehele gehandicaptenzorg ge´ntegreerd verloopt.
  • Er kwamen vijftien kantoren met 120 medewerkers en een centraal bureau tot stand waarin zowel beheers- als ontwikkelfuncties zijn opgenomen.

  Informatie

  Henk Wedman

  Publicaties

  Voortgangsnotitie 2000 en de nota Klaar voor de start.

hallo