Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Fusiebegeleiding Art as well, K4 en Very Special Arts Nederland

Korte omschrijving

De drie besturen van Art as well, K4 en Very Special Arts vroegen ons om een professionele begeleiding van het samengaan van deze drie landelijk werkende organisaties op het terrein van kunst en handicap. Op basis van een te schrijven fusieplan moest ook voor financiering van het project zorg gedragen worden. Voor de fusie was een nieuwe rechtspersoon, een zogenaamde fusiestichting Kunst en Handicap Nederland in het leven geroepen.

Opdrachtgevers

Stichting Kunst en Handicap Nederland.

Looptijd

Mei 2007 tot maart 2008.

Aard werkzaamheden

Fusiebegeleiding, organisatie- en beleidsadvies en interim-management.

Verloop van het project

Bij aanvang van het project is een fusieplan geschreven. Daarin is globaal aangegeven welke werkzaamheden voor de fusie gedaan moesten worden. Op grond van dit plan is gezocht naar financiers. Uiteindelijk zijn het SNS Reaalfonds en het VSBfonds bereid gevonden het fusieplan gefaseerd financieel te ondersteunen. In september is een stakeholdersbijeenkomst gehouden waaraan 80 personen die betrokken zijn bij de wereld van kunsten handicap hun steentje aan de beleidsvoorbereiding hebben bijgedragen. Op grond hiervan is een conceptmeerjarenbeleid gemaakt en is dit concept voor commentaar aan alle deelnemers van de stakeholdersbijeenkomst toegestuurd. De deelnemers gaven aan zich hierin te kunnen vinden.

Vervolgens is op grond van het meerjarenbeleid een jaarprogramma 2008 ontwikkeld. Het meerjarenbeleid en het jaarprogramma zijn bekrachtigd door het bestuur van de fusiestichting. Vervolgens hebben de drie organisaties op grond van deze documenten besloten per 15 januari het samengaan een juridisch feit te alten worden. Vanaf die datum heeft Henk Wedman opgetreden als waarnemend directeur en heeft de komst van een nieuwe directeur in samenspraak met de leden van de sollicitatiecommissie voorbereid. Per 1 maart 2008 is de opdracht beŽindigd met de komst van een nieuwe directeur.

Resultaat

Het samengaan is een feit en het beleid van de nieuwe organisatie staat in de steigers om uitgevoerd te worden door de nieuwe directeur.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

1. Fusieplan
2. Professionaliseren en profileren. Meerjarenbeleid Special Arts
3. Kunst met ambities, Jaarprogramma 2008 Special Arts
Te bestellen bij info@specialarts.nl

hallo