Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Implementatie LVG in de Jeugdzorg

Korte omschrijving

In een voorverkenning onderzochten wij de bestaande inzichten rondom de beoogde aansluiting tussen:

  • de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en
  • de Bureaus Jeugdzorg.

Centraal stond de vraag: hoe kunnen we - vanuit de cliŽnt gezien - de keten van vraag tot aanbod organiseren?

Opdrachtgevers

Ministerie van VWS.

Looptijd

Juni 2001 - Februari 2002.

Aard werkzaamheden

Onderzoek en beleidsadvisering.

Verloop van het project

We hebben interviews gehouden met landelijke en regionale vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Hiermee brachten we kansen, bedreigingen, (on)mogelijkheden en de te realiseren voorwaarden in kaart om de aansluiting zo optimaal mogelijk te organiseren.

Resultaat

Globaal plan van aanpak voor het begeleiden en uitvoeren van pilots en de daaropvolgende realisatie van de inbedding van de toegang van de LVG in de Bureaus Jeugdzorg.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Eindrapportage, (maart 2002). Te bestellen via post@wedman.nl.

hallo