Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Handreiking ID-banen

Korte omschrijving

Dit project is een vervolg op project onderzoek ID-banen. Na het onderzoek naar de uitval van ID-medewerkers zijn we gevraagd een handreiking te maken voor de verbetering van de begeleiding.

Opdrachtgevers

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Looptijd

Maart 1999 - November 1999.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Onderzoek en beleidsadvies.

Verloop van het project

Na literatuuronderzoek hebben we aan de hand van de beschrijving van het proces van werving, selectie en begeleiding van ID-medewerkers een praktische handreiking gemaakt. Op een studieochtend is deze handreiking gepresenteerd aan belangstellenden uit de sector.

Resultaat

Handreiking begeleiding ID-medewerkers.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Werk genoeg, alleen...hoeveel werk wilt u ervan maken?, Te bestellen bij VGN, telefoonnummer: 030 - 27 39 752. Bestelnummer 799.102, kosten 15,-- exclusief verzendkosten.

hallo