Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Exameninstelling ECABO

Korte omschrijving

Oprichting exameninstelling voor het landelijk orgaan voor economische en administratieve beroepen, beroepen in het verzekeringswezen en de veiligheidsbranche in het secundaire beroepsonderwijs.

Opdrachtgevers

Stichting Ecabo, Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs.

Looptijd

Oktober 1997 - Augustus 1998.

Aard werkzaamheden

Interim--management en beleidsadvisering.

Verloop van het project

Na een interne verkenning bij de directie en medewerkers van ECABO en een externe verkenning bij de ROC's is een strategische ommezwaai gemaakt:

  • ECABO besloot te stoppen met het maken van examens voor de onderwijsinstellingen.
  • In plaats daarvan startte zij een programma voor kwaliteitsverbetering voor het maken van examens door de onderwijsinstellingen zelf.
  • ECABO gebruikte haar eigen expertise voor het maken van kwaliteitsmeetinstrumenten en een toetsingsinstrumentarium.
In het project is veel energie gestoken in het communiceren met de individuele ROC's om hen te overtuigen van het nut en de noodzaak van de strategische verandering.

Resultaat

  • Driekwart van de ROC's ging een contract aan met de exameninstelling ECABO.
  • ECABO heeft een samenwerking met het CITO tot stand gebracht.
  • ECABO en CITO richten nu een landelijke gecertificeerde toetsenbank op, samen met andere exameninstellingen van landelijke organen voor het beroepsonderwijs.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Geen openbare publicatie beschikbaar.

hallo