Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Checklist Stand alone leren

Korte omschrijving

Wij ontwikkelden ten behoeve van managers en opleidingsfunctionarissen in de gehandicaptensector in Utrecht een ondersteunend beslisinstrument ten behoeve van het verantwoord inzetten van leerlingen of nieuwe medewerkers in stand alone-situaties.

Opdrachtgevers

Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU).

Looptijd

Februari 2004 - December 2004.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Procesbegeleiding en instrumentontwikkeling.

Verloop van het project

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met de projectgroep Stand Alone Leren. De projectgroep bestond uit vertegenwoordigers en opleidingsfunctionarissen van de deelnemende organisaties. Kenmerken van de werkplek en de leerling, die cruciaal zijn voor stand alone werken, worden geïnventariseerd en naast elkaar gezet. Vastgesteld werd waar de match tussen beide kenmerken onvolledig was. In een vervolgstap werd nagegaan of het, met behulp van concreet te benoemen extra begeleiding, toch verantwoord is de leerling of de nieuwe medewerker in een stand alone situatie te laten werken en leren. Het ontwikkelen van het instrument gebeurde in verschillende fasen en in samenspraak met leidinggevenden, opleidings- en P&O-functionarissen. In twee rondes werd het instrument getoetst in de praktijk.

Resultaat

Een checklist (STAAL-kaart) en een bijbehorende handreiking.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

STAAL-kaart; checklist voor stand alone leren.Handreiking STAAL-kaart: handreiking bij het gebruik van de checklist voor stand alone leren, december 2004. Informatie via post@wedman.nl

hallo