Wat doen we? > Uitgevoerde opdrachten

Beroepsprofiel Indicatiesteller

Korte omschrijving

Dit project bestond uit twee onderdelen:

  • Een voorverkenning in de vorm van een onderzoek naar draagvlak onder betrokken partijen om tot een beroepsprofiel te komen.
  • Het ontwikkelen van het beroepsprofiel indicatiesteller AWBZ-breed en voor de WVG.

Opdrachtgevers

Ministerie van VWS.

Looptijd

Januari 2002 - Februari 2004.

Samenwerkingspartners

Aard werkzaamheden

Beleidsonderzoek, organisatieontwikkeling en organisatieadvies.

Verloop van het project

De start van het project was het onderzoeken van het draagvlak onder betrokkenen uit het veld voor het opstellen van het beroepsprofiel. Dit deden we door het houden van interviews met sociale partners, beroepsvereniging indicatiestellers, werkgeversvereniging indicatiestellers, patiŽntenorganisaties, onderwijsaanbieders. De resultaten zijn aan het veld gepresenteerd in een rondetafelconferentie. Op basis van dit vooronderzoek ontwikkelen we, in nauwe samenwerking met het veld, het beroepsprofiel voor de indicatiesteller.

Resultaat

Een door het veld gevalideerd beroepsprofiel, dat door sociale partners gelegitimeerd is.

Informatie

Henk Wedman

Publicaties

Een stap verder; september 2002 en Beroepsprofiel indicatiesteller, februari 2004. Het rapport en het profiel is op te vragen bij post@wedman.nl .

hallo