Wat doen we?

Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal. Albert Einstein

Wedman Advies, voorheen Wedman en partners, is een organisatieadviesbureau dat vanaf 1998 actief is binnen Zorg en Welzijn. We doen onderzoek, beleidsadvisering, interim management, organisatieontwikkeling, coaching en projectmanagement. We hebben in Zorg en Welzijn een ruime ervaring in opdrachten voor zowel landelijke als uitvoerende organisaties. We komen zelf uit de Zorg- en Welzijnssector voort en voelen ons betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Wedman Advies kan u van dienst zijn door:

Hoe werken we?

We kijken met een scherpe analytische bril naar de problematiek die u aan ons voorlegt. We paren daarbij betrokkenheid bij die problemen aan een creatieve aanpak om samen met u praktische oplossingen te vinden voor soms ingewikkelde vraagstukken.

Bij projecten en activiteiten die we aangaan krijgt u te maken met onze visie op uw vraag. We steken die niet onder stoelen of banken maar houden er ook niet eigenwijs aan vast. U moet er mee verder kunnen.

Aangedragen oplossingen relateren we steeds aan de uitwerking die ze hebben in de praktijk. Overeenstemming over de inhoud van die oplossingen en aanvaarding van die oplossing door betrokkenen vinden we cruciaal. Bij onze aanpak gaan inhoud en proces hand in hand. De inhoud van de gekozen oplossing staat daarbij voorop, de vorm volgt daaruit.

Onze inspanningen richten zich op het boeken van resultaten die op de lange termijn beklijven en op een breed draagvlak kunnen rekenen.

hallo
 
 
Beleidsonderzoek Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek Beleidsgericht onderzoek Evaluatieonderzoek Evaluatie Actiegericht onderzoek Actieonderzoek Probleemanalyse Analyse Verkenning Probleemverkenning Inventarisatie Inventariserend onderzoek Beleidsadvisering 02 Beleidsadvies Beleidsontwikkeling Plan van aanpak Strategisch beleid Ondernemingsplan Strategie Beleidsbeinvloeding Politiek Beleid Beleidsmatig Beleidsanalyse Beleidsgericht Beleidsaanpak Organisatieontwikkeling 03 Organisatieonderzoek Organisatieontwerp Organisatieconcept Organisatieadvies Organisatieplan Organisatieverandering Organisatieaanpak Organisatieproces Projectmanagement 04 Projectmatig werken Projectplan Projectaanpak Projectstructuur Kwartiermaker Kwartier maken Kwartiermakerschap Kwartiermakerrol Landelijk project Grootschalig project Communicatieplan Communicatiestrategie Communicatiebeleid Interim management 05 Interimmanagement Interim-management Interimmanager Interim manager Interim-manager Interim Management Manager